Versterken duurzaamheid Hoogeboom

Hoogeboom is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat komt mede door de goede inzet van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen nu en in de toekomst het werk goed kan blijven doen en dat een ieder met plezier bij ons werkt. Daarnaast willen we iedereen ook ruimte bieden voor (persoonlijke) groei.

Om die reden zijn wij het project ‘Hoogeboom Raalte Duurzaam Ontwikkelen’ gestart. In dit project besteden wij op verschillende manieren aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Kern van het project is:

  1. Gesprekken met onze medewerkers over wat duurzame inzetbaarheid is en wat het voor hen betekent. Zo maken we elkaar bewust van nut en noodzaak, maar ook de mogelijkheden;
  2. Diepgaand onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van verschillende groepen medewerkers;
  3. Het inbedden van duurzame inzetbaarheid in onze functionerings- en beoordelingscyclus om te borgen dat duurzame inzetbaarheid een blijvend onderwerp van gesprek is.