Grond

Hoogeboom recyclet zwart zand, geel zand en tuinaarde. Particulieren en bedrijven kunnen hun overtollige grond tegen aantrekkelijke tarieven bij ons kwijt. Ons depot aan de Stobbenbroekerweg 16 te Raalte vullen we ook met zand dat vrijkomt bij eigen werk. De grond wordt eerst gezeefd om eventueel puin en dergelijke er uit te halen. Daarna wordt het gezeefde en schone zand doorverkocht aan hoveniers, bouwbedrijven en gemeenten. Ook particulieren kunnen bij ons zand afhalen, zoals vulzand, geel zand, stabilisatie zand, metselzand, brekerzand, vloerenzand, zwarte grond en compost. Desgewenst bezorgen we dit bij u per big bag of per container.

Wat wel en wat niet?

U kunt grond tegen aantrekkelijke tarieven brengen naar ons depot aan de Stobbenbroekerweg 16 in Raalte, maar we accepteren niet alle zand. U mag wel visueel schone grond en tuinaarde brengen, maar we accepteren geen grond die afkomstig is van saneringen, bodemvreemd materiaal of grond die is vervuild door vloeistoffen zoals olie, oplosmiddelen, e.d.

Certificeringen

We zijn volledig gecertificeerd voor de acceptatie, samenvoegen en reinigen van grond. Voor de acceptatie en het samenvoegen van partijen grond zijn we gecertificeerd conform BRL9335-1 Grond. Met deze certificering mogen we grond van diverse partijen gecontroleerd samenvoegen en verwerken. Verder mogen we bodemverbeterende producten (bomengrond, bomenzand, tuinaarde, teelaarde) produceren conform BRL9335-4 Samengestelde grondproducten.

Voor het reinigen van ernstig verontreinigde grond zijn we gecertificeerd conform BRL SKIB 7500 protocol 7510. Dat betekent dat we op locatie asbesthoudende grond mogen zeven en/of reinigen.

Werkwijze recycling grond

Als we twijfelen of de grond die naar onze locatie wordt gebracht schoon is, dan gaat het eerst bij ons in depot. Via bemonstering bepalen we dan of de grond wel of niet schoon is. Gaat het om vervuilde grond, dan voeren we het af naar speciale depots. Is de grond schoon, dan zeven we de schone grond eerst om er eventueel puin en andere onregelmatigheden uit te halen. Daarna is het geschikt voor hergebruik en verkopen we het gezeefde en schone zand door aan particulieren,  hoveniers, bouwbedrijven en gemeenten.