Puin

Aan de Stobbenbroekerweg in Raalte beschikt Hoogeboom over een speciale installatie die puin verwerkt tot verschillende soorten granulaat. Particulieren en bedrijven kunnen steenafval storten tegen aantrekkelijke tarieven, maar het steenafval is ook afkomstig uit onze eigen sloopwerkzaamheden. We accepteren metselwerkpuin, betonpuin, gemengd puin en asfalt.

Werkwijze puinrecycling

Het steenafval gaat eerst een puinbreker in die er stukken tot 100 mm van maakt. Een magneetband verwijdert daarna het ijzer en handmatig wordt al het andere afval eruit gehaald. Daarna gaat het puin door een zeef met gaatjes tot 40 mm. De korrel die overblijft gaat opnieuw door de breker, net zolang tot alles kleiner is dan 40 mm. Enkele keren per dag nemen we monsters, waarbij het steenafval wordt gecontroleerd op o.a. olie, PAK’s en zware metalen.

Bestemming gerecycled puin

Het gerecyclede steenafval kent meerdere nieuwe bestemmingen. Puin tot 5 mm wordt gebruikt voor zandwegen, voor bermverharding en bijvoorbeeld als grondverbeteraar in bouwputten. Steenafval van 5 tot 20 mm wordt veel gebruikt als sierverharding. Puin van 20 tot 40 mm gebruiken we als infiltratievoorziening om regenwater – buiten het riool om – weer aan grondwater toe te voegen. Hydraulisch menggranulaat is gebroken puin waar we tien procent staalslak aan toevoegen voor een betere stabiliserende werking. Het gerecyclede puin wordt ook doorverkocht aan particulieren, hoveniers, bouwbedrijven en gemeenten.

Menggranulaten

Menggranulaat wordt veelal in de wegenbouw gebruikt als verhardingslaag onder parkeerplaatsen, wegen, fietspaden en overig straatwerk. Het voordeel van de toepassing van menggranulaat is dat het een hogere constructieve waarde heeft dan ophoogzand. Hierdoor is het geschikt voor relatief zwaarbelaste wegen. Ook voorkomt menggranulaat spoorvorming.

Voor de productie van menggranulaten 0-31.5, 5-20, 20-40, 4-40 en hydraulisch menggranulaat 0-45 zijn we gecertificeerd conform de BRL2506. Dat betekent dat de productprestaties van de verschillende granulaten voldoen aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit. Ook garandeert dit certificaat dat we werken volgens de milieu-hygiënische en technische specificaties die door de Stichting bouwkwaliteit (SBK) zijn vastgesteld. We geven een schoon puin-garantie af conform het bouwstoffenbesluit.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 0-31,5.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 0-16.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 0-5.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 5-16.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 4-32.

Klik hier voor de CE Prestatieverklaring van menggranulaat 16-32.