Bouwafval en sloopafval

Al het bouwafval en sloopafval dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden wordt door Hoogeboom gerecycled. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Bouwafval en sloopafval bestaat voor het grootste deel uit puin en hout.

Puinrecycling

Aan de Stobbenbroekerweg in Raalte beschikken we over een speciale installatie die puin verwerkt tot verschillende soorten granulaat. Het puin gaat eerst een puinbreker in die er stukken tot 100 mm van maakt. Een magneetband verwijdert daarna het ijzer en handmatig wordt al het andere afval eruit gehaald. Daarna gaat het puin door een zeef met gaten van 40 mm. De korrel die overblijft gaat opnieuw door de breker, net zolang tot alles 40 mm is. Enkele keren per dag nemen we monsters, waarbij het puin o.a. wordt gecontroleerd op olie, PAK’s en zware metalen. Het gerecyclede puin wordt o.a. gebruikt voor zandwegen, bermverharding, sierverharding of als grondverbeteraar in bouwputten. Voor de productie van al deze menggranulaten zijn we gecertificeerd conform de BRL2506.

Klik hier voor meer informatie over puinrecycling.

Houtrecycling

Bij sloop gaat het nog bruikbare hout direct een speciale container in en dit hout wordt op de sloopplek vaak al doorverkocht aan de tussenhandel. Daar wordt het hout spijkervrij gemaakt, geschaafd en op lengte gezaagd. Daarna is het weer geschikt als bouwmateriaal. Hout dat niet meer bruikbaar is, wordt gebruikt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Wat wel en wat niet

Bedrijven en particulieren kunnen hun bouwafval en sloopafval tegen aantrekkelijke tarieven storten aan de Stobbenbroekerweg 16 te Raalte. In de volgende tabel ziet u wat wel valt onder bouw- en sloopafval en welk afval niet behoort tot bouw- en sloopafval. U kunt dit andere afval wel bij ons kwijt, maar hiervoor geldt een ander tarief.

WEL NIET
Plastic Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Kunststoffen Gevaarlijk afval of klein chemisch afval
Metalen (ferro en non-ferro) Dakleer
Gips en gipshoudend materiaal Puin met roet of olie
Sloophout/Afvalhout Bielzen
Geïmpregneerd hout Grof huishoudelijk afval
Geplastificeerd hout Huisraad en meubilair
Vezelplaat Technisch rubber
Zachtboard Matrassen (hiervoor geldt een toeslag)
Gasbetonblokken  
Laminaat  
Spaanplaat