Bouwrijp maken De Zegge 7 fase 2

Alles waar we goed in zijn in één!

In opdracht van gemeente Raalte is Hoogeboom Raalte in maart 2019 begonnen met het bouwrijp maken van de uitbreiding van het industrieterrein de Zegge 7 te Raalte. Ter hoogte van het terrein tussen de Heesweg, Overkampsweg en Achterweiweg wordt fase 2 van de uitbreiding klaar gemaakt voor vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Hoogeboom Raalte verzorgt hiervoor o.a. het uitzeven van bodemvreemde materialen, de aanleg van riolering, asfaltverharding en openbare verlichting. Tevens worden de bouwkavels op hoogte afgewerkt en worden er wadi’s aangelegd ten behoeve van een natuurlijke waterhuishouding. Rond week 30, eind juli 2019, zullen de werkzaamheden worden opgeleverd.

Afrondende fase

Update juli 2019: We zijn in de afrondende fase en we lopen nog conform planning waarbij we streven om in week 30 het werk op te leveren. We hopen dat wij u niet of weinig tot last zijn geweest. 

De asfaltwerkzaamheden zijn gereed zullen komen. Wij willen u danken voor uw medewerking en het respecteren van onze afzettingen. Voor het aanbrengen van bermbeton zullen we nog een rijstrook af moeten sluiten. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Onder de afwerkingsfase van het project valt, naast het hierboven genoemde aanbrengen van bermbeton, ook het aanbrengen van putranden, openbare verlichting, afronden van zeefwerkzaamheden en ten slotte het profileren en inzaaien van de kavels en wadi’s.

Behalve het informeren per nieuwsbrief, willen wij een ieder die belangstelling heeft via onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden op dit project.
Mocht u vragen, op- en/of aanmerkingen hebben met betrekking tot dit project, kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch contact zoeken met ons kantoor op 0572 35 22 50. Tevens bent u van harte uitgenodigd om iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur op de projectlocatie onze uitvoerder in zijn directiekeet te benaderen voor al uw projectgerelateerde vragen.