Wat mag er nog met grond?

Regelgeving

Met de invoering van het Tijdelijk Handelingskader PFAS door de staatssecretaris in juli 2019 en de actualisatie in november 2019 hebben wij het keuren en afvoeren van grond moeten aanpassen. Het gaat hierbij met name om een extra analyse op PFAS. Het blijkt dat 85% van alle monsters boven de grens uitkomt. Alle grond waar ook maar een spoortje PFAS-houdende stof in wordt gevonden, mag dus niet meer of zeer beperkt worden toegepast.  De afvoer van grond naar onze recyclinglocaties in Zwolle en Raalte blijft mogelijk, wel verzoeken wij per situatie voorafgaande met ons contact op te nemen

Wat is PFAS?

PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) is een verzamelnaam van een veelomvattende stofgroep waarvan PFOA, PFOS en GenX de meest bekende stoffen zijn. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Wat mag er nog met grond?

Wat mag er met grond onder het Tijdelijke handelingskader PFAS? In een korte animatie legt onze branchevereniging CUMELA uit hoe het zit.

Meer weten?

Wij hopen op een werkbare norm van de overheid op korte termijn. We houden u op de hoogte.
Nogmaals de afvoer van grond naar onze recyclinglocaties in Zwolle en Raalte blijft mogelijk,
wel verzoeken wij per situatie voorafgaande met ons contact op te nemen.

Wilt u meer weten? We horen graag van u!