Accu-trilplaat en -trilstamper emissievrij

Sinds kort kunnen we ook rustig trillen binnen gebouwen en in stadscentra.
Onze nieuwe trilplaat en trilstamper zijn voorzien van een accu. Dus emissievrij.
Hiermee verminderen we de milieubelasting.

Sterk in Uitvoering